تلفن اصلی:
+98 (21) 77164708
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (912) 2488901
موبایل پاسخگو +98 (912) 8790645

واردات ماشین الات چاپ و صحافی ،تامین قطعات انواع ماشین الات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه