تلفن اصلی:
+98 (21) 77637089
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عبدالمجید رهبری
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77636783 / 77637365 /
فکس +98 (21) 77536802
آدرس پستی

خیابان انقلاب،نرسیده به پیچ شمیران،روبروی خیابان بهار جنوبی،ساختمان 64 طبقه1 واحد3

کد پستی 1148837466

تولید انواع مارک،پلاک،چاپ روی فلز

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه