تلفن اصلی:
2165502325
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 2165502325
فکس 2165502325

تولید انواع چسب های صنعت چاپ و بسته بندی،انواع لب چسب های ام جهت جعبه چسبانی،چسب سلفون،چسب لیبل،

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه