تلفن اصلی:
+98 (21) 44922540
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر +98 (21) 44923630 / 44180262 / 44180259
فکس +98 (21) 441802
آدرس پستی

تهران - جاده قدیم کرج(فتح) - بعد از چهارراه
ایران خودرو - خیابان 52 - کوچه دوم -
مجتمع چاپ افلاک

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.aflakprint.com
تلگرام +98 (939) 1837593

هایدلبرگ 4/5ورقی پنج رنگ،رولند 2ورقی پنج رنگ


شرکت‌های مشابه