تلفن اصلی:
2177511030
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 02177511030 / 02177511040 / 2177511050
فکس 02177511030 / 02177511040 / 2177511050
پست الکترونیک [email protected]

طراحی و تهیه پلیت حرارتی،لترپرس دو ورقی،خط کامل تولید هاردباکس


شرکت‌های مشابه