تلفن اصلی:
+98 (21) 66340359
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود هوشمند
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66340316
آدرس پستی

خیابان فردوسی،بالاتراز منوچهری،کوچه زمانی پلاک15

پست الکترونیک [email protected]

سلفون مات،یووی برجسته،تنپلات موضعی،یووی شنی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه