تلفن اصلی:
33985093
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 33985093 / 33980104 / 33119674 / 33119401
فکس 33985093 / 33980104 / 33119674 / 33119401
آدرس پستی

تهران،میدان بهارستان خیابان ظهیرالاسلام،ساختمان شقایق،مرکز چاپ مهیار

پست الکترونیک [email protected]

چاپ افست،تکرنگ،2و5رنگ-چاپ فاکتور


شرکت‌های مشابه