تلفن اصلی:
66491264
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل قباد نظری
تلفن‌های دیگر 66491264 / 66491601 / 66497849
فکس 66491264 / 66491601 / 66497849
آدرس پستی

میدان انقلاب،ابتدای کارگر شمالی،کوچه رستم،پ2 طبقه2 واحد 2

اطلاع رسانی در زمینه صنایع چاپ و بسته بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه