تلفن اصلی:
+98 (21) 33393197
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شجاعی
آدرس پستی

خیابان فداییان اسلام،سه راهی پل سیمان،خیابان سرگرد محمدی،نبش کوچه ابن سینا،پلاک341

ارائه خدمات پس از چاپ،لمینت و دایکات انواع مقوا،ایفولوت،سینگل کارتن با لب چسب منگنه،

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه