تلفن اصلی:
+98 (21) 55592246
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حکمت
فکس +98 (21) 55592246
آدرس پستی

تهران،خیابان خیام جنوبی،خیابان جعفری،پلاک67

جعبه چسبانی با دستگاه های تمام اتومات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه