تلفن اصلی:
+98(24) 35533030
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عشایری و احمدی
تلفن‌های دیگر +98(24) 35532424
آدرس پستی

خرمدره،خیابان ولیعصر،نبش خیابان وصال

تلگرام @printvesal0

چاپ اوراق اداری،سربرگ،سرنسخه،صحافی،پاکت،مهرو پلاک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه