تلفن اصلی:
+98 (21) 66127858
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل پوریا حبیبی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66126993
فکس +98 (21) 66127858
آدرس پستی

تهران، میدان توحید،خیابان اسکندری شمالی،پلاک79،تک زنگ سفید

تولید فیلم استرچ،چاپ و بسته بندی،لمینت،دوخت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه