تلفن اصلی:
+98 (21) 88740074
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نجاح شادان
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88513163
فکس +98 (21) 88750191
آدرس پستی

خیابان دکتر بهشتی بعد از چهار راه سهروردی – پلاک ۱۲۷.

وب سایت www.bfpig.com
تلفن کارخانه +98 (77) 33443700 ~ 5
فکس کارخانه +98 (77) 33443704
آدرس کارخانه

بوشهر ابتدای جاده بوشهر- برازجان- گروه صنعتی پلیمر بوشهر.

تولید گرانول ازضایعات پلیمر  ، بازیافت ضایعات پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه