تلفن اصلی:
+98(31)55440500
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عباس پور بابایی
تلفن‌های دیگر 09131616204
آدرس پستی

کشان.،خیابان میرعماد،پساژعطایی،طبقه 2

کد پستی 8713787873
تلفن کارخانه +98(31)54342777
آدرس کارخانه

جاجرود،جاده امامزاده علی عباس

ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه