تلفن اصلی:
+98 (21) 55634862
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داوود ایجی
تلفن‌های دیگر 55634862
فکس 55634862
آدرس پستی

میدان محمدیه، جنب بانک صادرات، خیابان ترقی، بنگاه ترقی، شماره 10

کد پستی 1169644741

چاپ انواع لفاف‌های بسته‌بندی، فلکسو چهار رنگ عرض 68cm استک ساخت انگلیس، برش 102cm، دستگاه دوخت عرض 68cm، لمینیتور عرض 68cm حلالی ساخت ایران


شرکت‌های مشابه