تلفن اصلی:
+98 (21) 77354997
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل هاشم فراهانی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77794331
فکس +98 (21) 77794331
آدرس پستی

خيابان دماوند ، خيابان جشنواره ، خيابان سيري ،
كوچه رحيمي ، پلاك ٢١

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.karaprint.com

جاپ فلکسو و هلیو


شرکت‌های مشابه