تلفن اصلی:
+98 (21) 77628085
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیرهوشنگ وطن‌دوست
تلفن‌های دیگر 77628085
فکس 77628085
آدرس پستی

خیابان صفی علیشاه، نرسیده به چهارراه هدایت، پلاک 71، واحد 3

پست الکترونیک infoleatherandshoe.ir

ماهنامه اقتصادی، خبری، آموزشی، پژوهشی و خبری در زمینه کفش و چرم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه