تلفن اصلی:
+98 (21) 66432291
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا جمشيدي
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66559457 / 6553698
فکس +98 (21) 66553608
آدرس پستی

تهران، خيابان ستارخان، خيابان حبيب الهي، نبش كوچه خامنه، پلاك 1 ، طبقه دوم ، واحد 6

کد پستی 137-14455
پست الکترونیک barzegar.agriyahoo.com

انتشاراتی در زمینه کشاورزی، دامپروری، غذایی و صنایع وابسته

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه