تلفن اصلی:
88814288 021
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس وارطان وارتانيان
آدرس پستی

خیابان مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، کوچه نظری (حجت سابق)، پلاک 4

کد پستی 48161-15887
پست الکترونیک [email protected]

معرفي مشتركات فرهنگي ايرانيان ارمني و ساير ايرانيان به طور عام
شناساندن بزرگان دانش و فرهنگ ارمني و آثار آنان به ويژه در ارتباط با فرهنگ ايران زمين به پژوهندگان و خوانندگان علاقمند است.

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه