تلفن اصلی:
+982166029180
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا نصیری
تلفن‌های دیگر +982166029179/+982166081102
فکس +982166029181
آدرس پستی

خیابان آزادی، روبروی بلوار استاد معین، پلاک 539 ،طبقه 4

کد پستی 1458813311
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 4-3332800 (0612)
آدرس کارخانه

استان خوزستان، اهواز، کوی ملت، عامری 2، پلاک 52، کدپستی: 6164889391

تولید ورق کارتن 3لا و 5لا در عرض 2 و 2/2 متر، ساخت کارتن با لمینیت و چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه