تلفن اصلی:
+98 (41)32886981
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل میررسول آزاد طاهری
تلفن‌های دیگر +98(41)32865701
فکس +98(41)355 69 288
آدرس پستی

جاده مرند، فرعی مایان، کیلومتر1، شماره 27

کد پستی 5194948414
پست الکترونیک [email protected]
آدرس کارخانه

جاده مرند، فرعی مایان، کیلومتر1، شماره 27

تولید ورق 3 لا و 5 لا و تبدیل آن به کارتن، لمینیت، دایکات، چاپ چهار رنگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه