تلفن اصلی:
+98 (411) 4323040
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمیدرضا فاضلی
تلفن‌های دیگر 4323040
فکس 4323040
آدرس پستی

جاده آذرشهر، روبروی شهرک سلیمی، جنب سردخانه سرمای آذربایجان، دست چپ

تولید و تبدیل ورق و کارتن 3 لا تا عرض 130، لمینیت به همراه چاپ دو رنگ، دایکات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه