تلفن اصلی:
+98 (21) 88844764
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد همایون
تلفن‌های دیگر 88844764 / 88321981 / 88316492 / 88822317
فکس 88844764 / 88321981 / 88316492 / 88822317
آدرس پستی

میدان هفت تیر، خیابان غفاری، پلاک 57، طبقه 2

تلفن کارخانه 4383501 و 4383500 (0262)
آدرس کارخانه

هشتگرد کرج

تولید و تبدیل ورق کارتن عرض 160 و 200 سانتی متر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه