تلفن اصلی:
+98 (21) 88781867
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا خیرخواه کرمانی
تلفن‌های دیگر 88781867 / 88874341
فکس 88781867 / 88874341
آدرس پستی

میدان آرژانتین، خیابان الوند، روبروی یبمارستان کسری، نبش خیابان 27، پلاک 23، طبقه4، واحد 23

تلفن کارخانه 2222864 (0344)
آدرس کارخانه

بم، شهرک صنعتی

تولید ورق و ساخت کارتن ئی فلوت و سی فلوت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه