تلفن اصلی:
+98 (311) 2225888
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا نبوی نژاد
تلفن‌های دیگر 2225888 / 2228379
فکس 2225888 / 2228379
آدرس پستی

خیابان چهارباغ، کوچه فتحیه، ساختمان زیمنس، طبقه دوم

آدرس کارخانه

جاده اصفهان، شیراز، کیلومتر 60

تولیدکننده کیسه PP

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه