تلفن اصلی:
+98 (21) 88741531
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید علیزاده حیدری
تلفن‌های دیگر +98 (912) 1247803
فکس +98 (36) 8741530
آدرس پستی

تهران خ دكتربهشتي خ پاكستان ك8پ24واحد6

تلفن کارخانه +98 (36) 22553205
فکس کارخانه +98 (36) 22553205
آدرس کارخانه

كاشان منطقه صنعتي اميركبير خ ياس 2روبروي آهاركاشان

تولید کیسه های پلی پروپیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه