تلفن اصلی:
+98 (311) 5540223
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احسان نجف
تلفن‌های دیگر 5540223 / 5578227
فکس 5540223 / 5578227
آدرس پستی

اتوبان چمران، ابتدای اتوبان بعثت، سمت چپ، کوچه خانی

تولید کننده کیسه و نخ گونی، تولید کننده گونی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه