تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بابک عابد
تلفن کارخانه 6423701 (0274)
آدرس کارخانه

مجتمع صنعتی میامی

گونی بافی از مواد پلی پروپیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه