تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی حجتی
تلفن کارخانه 4270524 (0831)
فکس کارخانه 4270524 (0831)
آدرس کارخانه

کیلومتر 9 جاده سنندج، شهر صنعتی، خیابان خیام

گونی بافی از مواد PP

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه