تلفن اصلی:
+98 (872) 3823416
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3823416
فکس 3823416
آدرس پستی

کیلومتر پنج جاده سنندج

تولید کیسه پلی پروپیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه