تلفن اصلی:
+98 (21) 22740352
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 22740352 / 22740353
فکس 22740352 / 22740353
آدرس پستی

خیابان ولیعصر، نبش زعفرانیه، ساختمان 1590، طبقه 11، واحد 53

تولید کیسه پلی پروپیلن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه