تلفن اصلی:
+98 (81) 34383641
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امين عزيزی
تلفن‌های دیگر +98 (81) 34383642 / 34383643
فکس +98 (81) 38269088
آدرس پستی

همدان - برج پاستور - طبقه 8 واحد2

موبایل پاسخگو +98 (912) 1880417

تولید انواع نخ و گونی پلاستیکی


شرکت‌های مشابه