تلفن اصلی:
+98 (21) 88567801
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسینعلی زحمت کش
فکس +98 (21) 88567822
آدرس پستی

تهران-سعادت آباد-بلوار دریا - خیابان صرافهای جنوبی -خيابان احمد نفيسي شرقی (23)-پلاك 21

کد پستی 19196
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه +98 (61) 52174262
فکس کارخانه +98 (61) 52174261
آدرس کارخانه

بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 4

تلگرام کلیک کنید

تولید 140هزار تن پلیاتیلن سنگین در سال، 300 هزار تن پلیاتیلن سبک خطی و سنگین در سال، 300هزار تن پلیاتیلن سبک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه