تلفن اصلی:
+98 (21) 22620002
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 22620002
فکس 22620002
آدرس پستی

منطقه ویژه اقتصاد پتروشیمی، سایت 2

کد پستی 6353169311
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 9-2622006 (0652)
فکس کارخانه 2622055 (0652)
آدرس کارخانه

بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2

تولید 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین در سال، تولید 300 هزار تن پلی پروپیلن در سال

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه