تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
آدرس پستی

میدان هفت‌تیر،‌ ابتدای خیابان کریمخان زند،‌ساختمان 46،‌شرکت ملی صنایع پتروشیمی،‌طبقه 5،‌پتروشیمی اروند رود

پست الکترونیک [email protected]

تولید PVC سوسپانسیون (300 هزار تن در سال) زمان بهره‌برداری سال 1386

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه