تلفن اصلی:
+98 (492) 3046693
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهروز اعتمادی (سرپرست، اپراتور واحد بسته‌بندی)
تلفن‌های دیگر 3046693
فکس 3046693
کد پستی 5431854584
پست الکترونیک [email protected]

تولید سالانه یک میلیون تن اتلین در واحد الفین خود، سیصد هزار تن پلی اتیلن سبک (در۹ گرید تحت لیسانس شرکت استامی کربن هلند) در واحد LDPE خود، و سیصد هزار تن پلی اتیلن متوسط و سنگین (در ۸ گرید تحت لیسانس شرکت بازل آلمان) در واحد MD/HDPEخود تولید می نماید

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه