تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
کد پستی 19697
پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 2624223 و 2624226 و 2624206 و 2624200 (0652)
فکس کارخانه 2624228 (0652)
آدرس کارخانه

منطقه ویژه اقتصادی،‌سایت 4

تولید 400 هزار تن پارازایلین در سال

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه