تلفن اصلی:
+98 (21) 88826420
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88826420
فکس 88826420
آدرس پستی

میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریمخان، ساختمان شماره 38، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طبقه10

پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه 4-7323251 (0772)
فکس کارخانه 7323255 (0772)
آدرس کارخانه

بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)

تولید 750 هزار تن پارازایلین در سال

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه