تلفن اصلی:
+98 (21) 88884772
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88884772 / 88791232
فکس 88884772 / 88791232
آدرس پستی

خیابان افریقای جنوبی، جنب کوچه نهم گاندی، شماره 21

کد پستی 1517654611
پست الکترونیک [email protected]

صنایع پتروشیمی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه