تلفن اصلی:
+98 (312) 5455734
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سید مجتبی معینی
تلفن‌های دیگر 5455734
فکس 5455734
آدرس پستی

انتهای خیابان کاوه، به طرف خورزوق ، سه راه دستگرد برخوار، فلکه امام خمینی

ساخت و چاپ کارتن ،چاپ لیبل


شرکت‌های مشابه