تلفن اصلی:
+98 (311) 2335961
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی کاظمیان
تلفن‌های دیگر 2335961
فکس 2335961
آدرس پستی

خیابان مسجد سید، نرسیده به چهار راه وفائی،ساختمان روبروی بانک سپه، طبقه دوم

ساخت قالبهای برش (کارتن، جعبه و برچسب)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه