تلفن اصلی:
+98 (311) 3870280
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین محبیزاده
تلفن‌های دیگر 3870280
فکس 3870280
آدرس پستی

شهرک صنعتی امیرکبیر، بلوک 20، پلاک 14

تولید انواع جعبه‌های نوشابه و شیر و ماشین‌آلات ردیفکن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه