تلفن اصلی:
+98 (361) 4455901
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا ریاضی
تلفن‌های دیگر 4455901 / 4455900
فکس 4455901 / 4455900
آدرس پستی

چهار راه آیت ا...کاشانی، ابتدای خیابان شهید بهشتی، شرکت رز کارتن

تلفن کارخانه 2823616 (0362)
آدرس کارخانه

کاشان، کیلومتر 7 جاده نوش‌آباد، جنب زیارت اقبالیه، شرکت رزکارتن

تولید انواع کارتن (3 لا، 5 لا، ئی فلوت)، سلفون کشی، متالایز

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه