تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ارسلان نوری
آدرس پستی

خیابان عبدالرزاق - کوی شهید مامن‌ پوش -پلاک 21 - منزل مصطفی شفیعیون

تولیدکننده کاغذ، مقوا، بوبین (لوله های صنعتی)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه