تلفن اصلی:
+98 (311) 2731163
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدمهدی شاهچراغی
تلفن‌های دیگر +98(913) 3255846
آدرس پستی

خیابان هشت بهشت غربی، ‌ حد فاصل ملکو نشاط، اسپادان مهر

کد پستی 8154643971
پست الکترونیک [email protected]

کلیشه سازی جهت چاپ فلکسو


شرکت‌های مشابه