تلفن اصلی:
+98 (612) 6244448
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن‌علی کاملی
تلفن‌های دیگر 6244448
فکس 6244448
آدرس پستی

خوزستان شوستر، میدان 15 خرداد

تولید پلاستیک و نایلون تا عرض 160 سانتیمتر و چاپ روی نایلون

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه