تلفن اصلی:
+98(314)5836449
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد صلصال
فکس +98(314)5836745
آدرس پستی

اصفهان، شهرک صنعتی دولت
34آباد، خیابان شاهین

کد پستی 8341643598
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.meisampaper.ir
تلفن کارخانه +98(314)5836449
فکس کارخانه +98(314)5836745
آدرس کارخانه

اصفهان، شهرک صنعتی دولت
34آباد، خیابان شاهین

تولید انواع کارتن ئی فلوت (3 لا و 5 لا) و جعبه به همراه چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه