تلفن اصلی:
+98 (21) 77350016
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بهرام رفیعی سامانی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 77356127 ~ 8
آدرس پستی

خیابان دماوند، خیابان اتحاد، خیابان نوزدهم، پلاک 46

آدرس کارخانه

خیابان دماوند، خیابان اتحاد، خیابان نوزدهم، پلاک 46

فیسبوک کلیک کنید
توئیتر کلیک کنید
تلگرام samankarco.com/Home
اینستاگرام samankar.co

ساخت قالبهای تزریقی،بادی و دای کست

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه