تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمید پوراحمد
آدرس پستی

انتهای خیابان شمس آبادی، کوی سرلت، پلاک 1/161

پست الکترونیک [email protected]

صادرات و واردات در زمینه فنی و بازرگانی کالاهای مختلف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه