تلفن اصلی:
+98 (311) 6671919
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مرتضی ایرانپور
تلفن‌های دیگر 6671919
فکس 6671919
آدرس پستی

چهارباغ بالا، مجتمع تجاری پارک، ورودی 4، طبقه دوم، پلاک 538

پتروشیمی و نفت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه